เกี่ยวกับเรา

บริการออกแบบ ก่อสร้างระบบบำบัดมลพิษทางด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบธุรกิจด้านบำบัดน้ำเสีย น้ำใช้และน้ำดื่ม , โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท อุตสาหกรรมทางการแพทย์ – เครื่องสำอาง และระบบผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล เพื่อใช้ในเรือประมง ท่องเที่ยว และอื่นๆ เช่น Pretreatment, Carbon Filter, Softtener Filter, Demineral Filter, Creamic Filter, Reverse Osmosis Unit, Desinfection Unit ตลอดจนอุปกรณ์กรองน้ำทุกชนิด เช่น ปั๊มน้ำ, ถังแรงดัน, เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV, เครื่องผลิตโอโซน, สารกรองใส้กรอง และอุปกรณ์กรองน้ำทุกชนิด ฯลฯ
ตั้งแต่ให้คำปรึกษา, การวางแผน, ประเมินความคุ้มคาในการลงทุน, ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ, ออกแบบ, ก่อสร้างติดตั้งอุปกรณ์ภายใน ระบบบำบัดน้ำ, ดำเนินการสำหรับสถานประกอบการทุกประเภททั้งระบบขนาดเล็ก – ใหญ่ ตามความต้องการ เช่นหมู่บ้านจัดสรร, อาคารชุดพักอาศัย โรงแรม รีสอร์ท ระบบการกรองน้ำประปาชุมชน
การออกแบบของเรา จะเน้น ระบบที่สามารถ ลดต้นทุน หากเปรียบเทียบ โครงการระยะยาว เช่น เน้นลด ค่าใช้จ่ายในการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย ( บาท /ลบ.ม) เพื่อสามารถเปรียบเทียบและ มีจุดคุ้มทุนที่ต่ำ โดยใช้เทคโนโลยี