Address Details

บริษัทของเรา เป็นตัวแทนนำเข้าผลิตภัณฑ์บำบัดน้ำเสียจากต่างประเทศ ทั้งที่เป็น ตัวสารเคมี หรือแม้กระทั่งเครื่อง จักรและอื่นๆอีกมากมาย  source www.thaiab.com

ก้าวมาอีกขั้น เป็นตัวแทนจำหน่าย วัสดุภัณฑ์ เคมีจากต่างประเทศ

บริษัท เอบี ยูทิลิตี้ จำกัด
ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักร สำหรับ บำบัดน้ำเสีย รวมจนถึง นำเข้าสารเคมี ใส้กรอง ระบบต่าง เพื่อตอบสนองความต้องการของ ลูกค้าที่ สนใจ ในเทคโนโลยี การบำบัดน้ำเสีย ที่คุ้มค่าแก่การลงทุน


modify....2013-08-05

บริษัทของเรา เป็นตัวแทนนำเข้าผลิตภัณฑ์บำบัดน้ำเสียจากต่างประเทศ ทั้งที่เป็น ตัวสารเคมี หรือแม้กระทั่งเครื่อง จักรและอื่นๆอีกมากมาย

ก้าวมาอีกขั้น เป็นตัวแทนจำหน่าย วัสดุภัณฑ์ เคมีจากต่างประเทศ >>More<< || modify...2013-08-05... :::: source ::::